Bestuur

Het bestuur wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering samengesteld door de leden. Volgens het huishoudelijk reglement treden elk jaar 2 leden van het bestuur af en worden twee bestuursleden gekozen. Op dit moment bestaat het bestuur uit 7 leden, geen stagiaire dit jaar. Volgens het huishoudelijk reglement heeft de stagiaire geen stemrecht bij de aanwezigheid van alle bestuursleden. Bij afwezigheid van een van de leden neemt zij dit stemrecht over.

Huidig bestuur 2013/2014

Bestuursfoto 2012

bovenste rij: Roselijne, Cor, Niels, Eva. Onderste rij: Jos, Kevin, Sanne.

Het dagelijks bestuur van ons koor wordt gevormd door:

Voorzitter
Cor Verdonschot
Simon Koopmanstraat 132
1693 BK Wervershoof
Tel. : (0228) 724409

Secretaris
Eva Bakker
Talud 5
1693 KW Wervershoof
tel. : (0228) 582355

Penningmeester
Niels Verdonschot
Molenweg 12
1693 NT Wervershoof
Tel. : (0228) 583473

Indien u via de mail contact wilt opnemen kan dat via
bestuur@aowjongerenkoor.nl

Daarnaast zijn er een aantal algemene leden in het bestuur.

Sanne Kuin (Coördinator ledenwerving)
Roselijne Sijm (Woordvoerder tekstgroep)
Kevin Verdonschot (Beheerder site en stukjes binding)
Jos Neuvel (Beheerder site en coördinator nieuwe nummers)

Dit jaar hebben we tevens Nina Kuin als stagiar (niet op foto)